شرکت اکسیــر تجــارت لیــدومـــا

کشمش

مرغ تازه

قارچ تازه

میگو خشک

 

رزومه شرکت


شرکت بازرگانی اکسیر تجارت لیدوما با هدف تقویت بنیه تولیدکنندگان و افزایش صادرات محصولات غیر نفتی با محوریت تمرکز بر فعالیتهای  بازاریابی صادراتی و صادرات محصولات و خدمات تولیدی کشور   با همکاری و مشارکت مستقیم در تولید محصولات غذایی در سال 1392 در اداره ثبت شرکتها در ایران تحت شماره 39118  تاسیس گردید

انجام فعالیــت های حرفــه ای مربوط به بازاریـــابی صادراتـــی و صادرات و ترخیص کالا
اطلاعات بیشتر